EKSPLOATACIJA

MES SAKOM –  PATIKĖKIT MUMS SAVO RŪPESČIUS

Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios viena iš pagrindnių bendrovės veiklos krypčių yra gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra. Šiuo metu prižiūrime 455 pastatus, kuriems šiluma ir karštas vanduo yra tiekimas iš 350 šilumos punktų. Mūsų prižiūrimi objektai, tai daugiabučiai gyvenamieji namai, mokyklos, darželiai, ligoninės, visuomeninės paskirties objektai, individualus šilumos vartotojai.

 

Šilumos punkto priežiūra (eksploatavimas):

 

 • Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos, pastato vamzdynų atšakų ir stovų būklės tikrinimas;
 • Šilumos punkto darbo parametrų kontrolė;
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų naudojamos šiluminės galios koregavimas, reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal veikiančias higienos normas ir nustatytą grafiką;
 • Šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
 • Atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė;
 • Filtrų ir purvo rinktuvų valymas;
 • Ruošti šilumos punktą šildymo sezonui:
  • Atlikti šilumos punkto hidraulinį bandymą
  • Kartą per keturis metus plauti šildymo sistemą
  • Kartą per du metus plauti karšto vandens pašildytoją
  • Šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje perjungti šilumos punkto įrangą į kitą režimą;
  • Atlikti šilumos punkto kontrolės – matavimo prietaisų priežiūrą ir patikrą.
 • Uždaryti ir atidaryti šilumos punkto armatūrą prieš ir po šilumos tinklų remonto;
 • Techniškai prižiūrėti šilumos punkte įrengtus cirkuliacinius siurblius;
 • Prižiūrėti šilumos punkto armatūros ir vamzdynų šilumos izoliaciją, armatūros numeraciją, žymėjimą ir pildyti priežiūros žurnalus apie atliktus darbus
 1. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu ar pagal poreikį ir apmokami pagal pateiktas lokalines sąmatas ir darbų atlikimo aktus:
 • Atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
 • Bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;
 • Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų remontas ir valymas;
 • Šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
 • Šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;
 • Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;
 • Tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termometrų priežiūra, smulkus remontas;
 • Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;
 • Šilumokaičių pakeitimas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu;
 • Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų pakeitimas;
 • Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių;
 • Avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių vamzdžių pakeitimas);
 • Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas, keitimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar vamzdžių pakeitimas);
 • Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
 • Kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai).